Болести по полските култури – мост между науката и практиката

Болести по полските култури – мост между науката и практиката

Автор: Петър Кръстев, в. „Гласът на земеделеца“

Едва ли има агроном-професионалист от практиката в близкото минало, който в работата си да не е използвал Атлас на болестите по полските и останалите групи културни растения на проф. д-р Йорданка Станчева. Неведнъж съм споделял, че аз съм един от тях и винаги отивах на полето с голяма чанта, която да побере Атласа с болестите. Често недостатъчно интелигентни председатели на стопанства, а и някои колеги агрономи, скарани както с науката, така и с практиката, иронично ме питаха какво нося в тази чанта!? Но това не ме притесняваше, защото там, на полетата в Добруджа, като видех болест по пшеницата или слънчогледа, която не познавах, нямаше кой нито да ми каже каква е, нито да ме посъветва какви мерки да взема. Тогава на помощ ми идваше Атласът на проф. Станчева – от него се ориентирах коя е болестта и какви са мерките за контрол. Показателно за високата практична стойност на тези помагала е, че те продължават да се търсят и до днес, макар че отдавна са изчерпани по книжарниците. Все пак мина доста време и част от информацията в тези атласи вече не е актуална – промени се климатът, появиха се нови болести, чуждата селекция също ни донесе такива. Динамиката в промяната на химичните средства за контрол е изключително голяма – много фунгициди са забранени или са в процес на забрана, регистрират се нови.
Точно в този момент на тотален глад от високостойностна научно-практична справочна литература, проф. д.с.н. Станчева отново дава спасителен лъч на агрономите-професионалисти, който да им помага в решаване на все по-сложните фитопатологични проблеми. Този лъч е новата й книга „Болести по полските култури“ на издателство ИНФИНИТИ БУКС – ЕООД със съдействието на Аgromio, А-Lab и JIJ Design, която вече е на пазара. Това е изключително ценен научно-обоснован и задълбочен труд, който осъществява директен мост между науката и практиката, посочвайки решения с доказана ефикасност. В книгата са включени всички актуални проблеми на съвременното растениевъдство, свързани с болестите по полските култури, които са основни за нашата страна. Нещо повече – направена е логична връзка между влиянието на фактори от различно естество, които обуславят фитосанитарния статус на земеделските култури.
В предисловието към читателите проф. Йорданка Станчева аргументирано изтъква целта на настоящата книга: „Измененията в технологиите за отглеждане на основните земеделски култури чрез преимуществено включване на индустриални фактори за интензификация; промените в сортовата структура и районирането на неизвестни за нашата страна сортове и хибриди, както и предлагането на нови химични протектанти и терапевтици наложиха необходимостта от нов поглед върху болестите по полските култури, така че да се отговори на съвременните изисквания“.
В книгата детайлно и хронологично са разгледани стъпките, по които следва да работи всеки специалист с отговорността да опазва растенията от болести. Разгледани са етапите на развитие и характерните признаци на причинените от патогени болести – гъби, бактерии, вируси, фитоплазми; неинфекциозни повреди, предизвикани от неблагоприятно въздействие на абиотични фактори. Специално място е отделено на диагностиката, както и на заключителния етап от контрола, който включва навременно и ефикасно използване на всички възможни средства. С особено внимание проф. Станчева препоръчва реализирането на максимално високата екологична и стопанска ефективност да бъде с цената на най-малко последствия за околната среда и останалите участници на агроекосистемите.
Авторът се надява, че книгата „Болести по полските култури“ ще бъде полезна и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, работещи в областта на оперативната растителна защита, на студентите от агрономическите факултути, на дистрибуторите на семена, торове и пестициди и на всички онези ентусиасти, които се интересуват от разглежданите проблеми.