Болести по трайните култури е полезно научно четиво за широката аудитория

Болести по трайните култури е полезно научно четиво за широката аудитория

Автор: Петър Кръстев, в. „Гласът на земеделеца“

Новата книга „Болести по трайните култури“ с автор проф. Йорданка Станчева, която се ползва със заслужената репутация на един от най-добрите фитопатолози в България, вече е на книжния пазар у нас. Привилегия за нашия редакционен екип е, че издателство “ИНФИНИТИ БУКС“ ни предостави възможността да разговаряме с авторката и първи да запознаем читателите на в. „Гласът на земеделеца“ с това полезно научно четиво, написано от ерудиран професионалист за една по-широка аудитория. Книгата може да бъде подръчно помагало за специалисти, професионално занимаващи се с различен вид земеделско производство – растениевъдство, овощарство, лозарство и др., които са преобладаващата част от нашите читатели. Но тя дава познания и за хората, които са се ориентирали към производство на плодове и зеленчуци в свободното си време за собствени нужди. С този си труд проф. Станчева откликва на потребността от специализирана литература, която да е в помощ на производство, независимо от неговите мащаби.

За мен бе чест поканата на издателите от “ИНФИНИТИ БУКС“ в лицето на Александра Живкова и Живко Живков за среща с авторката, която направи своеобразната премиера на новата си книга пред нашия вестник. Държа да споделя, че бях приятно впечатлен от отношенията между тандема автор-издателство! Дълбоко и искрено уважение към знанията и опита на достолепния учен проф. Станчева от страна на издателите и висока оценка на учения към работата на младите, енергични и с висок интелектуален потенциал издатели.

Издателството стъпка по стъпка реализира плануваната трилогия „Болести по културните растения“ на проф. Йорданка Станчева: тя започна с „Болести по полските култури“, която нашият вестник представи подробно с няколко публикации, продължи с новоизлязлата й книга „Болести по трайните култури“ и ще завърши с „Болести по зеленчуковите култури“, чието издаване предстои. Безспорен факт е, че това е ценна и много актуална специализирана литература, която от години липсваше на българския пазар. Тя е изключително необходима за всички хора, които се интересуват от третираната тематика, защото на фона на променящите се климатични и други условия изданията с давност едно-две десетилетия вече загубиха частично или напълно своята актуалност.
„Болести по трайните култури“ е професионално издание не само по своето съдържание, но и по отношение на полиграфията и дизайна. Описаните болести в книгата са максимално визуализирани, което улеснява прилагането на теоретичната част в практиката. „Книгата е радост за всеки, който я види, и се интересува от тази тематика. Тя ще бъде не само полезна и информативна, но ще носи и естетическа наслада за всички читатели, които разгръщат това издание“, не сдържа възхищението си авторката от перфектната изработка на издателството.

Проф. Йорданка Станчева сподели в разговора ни, че трайните култури винаги са я привличали като учен, поради което в книгата си тя е отразила знанията и опита, натрупани през над 40-годишната й практика. Беседата с авторката бе богата на професионална информация, поднесена по най-интелигентен, но и достъпен начин, акценти от която ще представя на нашите читатели.

„Овощарството има много големи традиции у нас и аз се радвам, че през последните години, особено сред по-младото поколение, доколкото нараства информацията и отношението към по-високото качество на храната, интересът към трайните култури – овощни, ягодоплодни и лозя, се засилва. На тях се гледа не само като храна, но и като лечебно средство – за превенция на много болести, а и за профилактика на голяма част от тях“, сподели наблюденията си проф. Станчева.
Авторката насочи разговора ни към темата за опазване на трайните култури – овощни видове, ягодоплодни култури и лозя от болести, което според нея е особено съществена част от технологията за тяхното отглеждане.

Причината за това се корени в биологичните и специфичните им агротехнически особености.Тъй като тези видове имат многогодишно развитие, те целогодишно са подложени на въздействието на неблагоприятни екологични фактори – ниски зимни и пролетни понижения на температурите, слани, градушки, суховеи и др. От друга страна, непрекъснатото внедряване на нови видове и сортове трайни култури, вегетативният начин на размножаване, както и резитбените операции също са сред причините за внасянето, аклиматизирането и разпространението на голям брой нови, силно вредоносни и не добре проучени фитопатогенни микроорганизми. Описаните биологични и технологични особености в развитието на трайните култури, както и фактът, че много често те се консумират в свежо състояние, повишава значението на фитопатологията в общата растителна защита, практикувана при тази група растения.

В книгата „Болести по трайните култури“ е направен сполучлив опит да се предостави многостранна информация. С нея се цели да се подпомогне контролът на болестите по трайните култури чрез навременно и ефикасно използване на всички възможни и съвместими средства за борба за получаване на максимално висока екологична и стопанска ефективност. И всичко това да има най-малко негативни последствия за околната среда и останалите компоненти на агроекосистемата.