проф. д.с.н. Йорданка Станчева - автор

Болести по трайните култури включва всички етапи на патологичния процес

Автор: Петър Кръстев, в. „Гласът на земеделеца“

 

Продължаваме разговора с проф. д.с.н. Йорданка Станчева, в който тя обстойно представи новата си книга „Болести по трайните култури“. Преди да предам найинтересната част от този разговор, искам да ви запозная накратко със съдържанието на книгата, която държа в ръцете си.
Авторът проф. Станчева е обособила културите в раздели, които отговарят на видовия състав на трайните насаждения. По този начин са представени разделите „Болести по семковите овощни видове“, „Болести по костилковите овощни видове“ „Болести по черупковите (орехоплодните) култури“, „Болести по ягодоплодните култури“ и „Болести по лозата“. Във всеки един раздел са разгледани първо специфичните за всеки вид болести, а след това и широкоспециализираните болести за раздела. Не липсва информация и за болестите, развиващи се в следберитбения период. Във всеки раздел по видове са включени неинфекциозните болести, дължащи се на неблагоприятни стойности на основните екологични фактори и неправилен хранителен режим. След тях са описани инфекциозните болести, причинени от гъби, вируси и фитоплазми.

Проф. Станчева, какво точно включва информацията, която давате за всяка болест в книгата?
– Стремели сме се да обясним всички възможни етапи на патологичния процес, като се започне от симптоми, посочване на причинителя, източници на първично или вторично заразяване, цикъла, през който преминава патогенът, епидемиологията, т.е. условията, които провокират или задържат развитието на самите болести. И стигаме до най-съществената част – мерките за контрол. Опитали сме се да покажем всички налични възможни мерки, при това използвани балансирано. Акцентът, естествено, е генетико-селекционен, т.е. устойчиви сортове, оттам промяна в самите технологии, чрез които да ограничим развитието на болестите. След изчерпване на всички мерки препоръчваме и химична борба с фунгициди от различни групи, с които да подпомогнем всички тези елементи.

Това означава, че книгата включва комплексна специализирана информация, събрана за улеснение на едно място. Какво друго предлагате в помощ на производителя, който търси информация?
– Книгата е много богато илюстрирана, съдържа 410 цветни фотоси, които да подпомогнат читателя в неговата работа.

Има ли промяна в развитието на неинфекиозните повреди при овощните видове, предизвикани от промените в климата?
– През последните години цикличният характер на времето се нарушава, което се отразява неблагоприятно и на биологичния цикъл на самите видове. В тази връзка значението на неинфекциозните повреди, предизвикани от ниски температури, суша, слани, суховеи и повратни мразове и др., нараства изключително много.

Има ли отговор на тези промени в книгата?
– Едно от новите неща в тази книга е акцентът, който поставяме върху екологичните изисквания на трайните култури и влиянието на тези неинфекциозни фактори, както и възможностите да ги преодоляваме в допустимите граници

Как влияе многогодишният характер на трайните култури върху видовия състав на болестите?
– Многогодишният характер на трайните култури е свързан и с промени в състава на фитопатогените, които се наблюдават. Имаме една периодична смяна – обикновено в по-млада възраст преобладават листните патогени. Със застаряване на насажденията тяхната роля не намалява, но се намесват и други видове – ксилофитите – болести по дървесината. Така че ние имаме много големи проблеми със застарели насаждения или с насаждения, за които не се полагат съответните грижи и са в лошо физиологично състояние с отслабена адаптивна способност, с отслабен имунитет. Такива насаждения се нападат много силно от дърворазрушаващи фитопатогени. Така че това е една важна особеност – многогодишният характер и смяната на основните фитопатогени, което трябва да се отчита при разглеждането на проблемите на фитопатологията при трайните култури.

Какви други особености се наблюдават при трайните култури, които провокират развитието на болести?
– Има и доста физиологични особености, които влияят върху появата и развитието на болестите. Това е преди всичко вегетативното размножаване на трайните култури, което предполага масово размножаване на много болести, разпространявани чрез посадъчния материал. Преобладаващи през последните години са вирусите и много фитоплазми.

Какви мерки за борба препоръчвате в този случай в книгата?
– Контролът при посадъчния материал трябва да бъде водещ. Тук трябва да отчетем и непрекъснатата интродукция на посадъчен материал – нови сортове, особено изразено и при овошки, и при лозя. В резултат на това през последните години ние внесохме много нови болести, преди всичко фитоплазми и вируси.
Друга технологична особеност са резитбените операции, които се прилагат на различни етапи – конвенционална резитба, зелена резитба и др. Появата на тези рани е входна врата, която при непрецизно извършване на резитбата може да бъде причина за развитие на голям брой фитопатогени.

Само негативи ли носи многогодишният характер на трайните култури?
– Предвид на това, че са многогодишни, трайните култури създават една специфична екосистема с по-стабилен характер, т.е. със стабилно присъстващи компоненти. Това предполага участието и на определени фитопатогени, които в определен момент влизат в някакви балансирани отношения с културните растения. Това предполага и един по-голям успех при използването на щадящи технологии на отглеждане, интегрирана растителна защита, биологично и биодинамично земеделие. Всичко това дава възможност създадените взаимоотношения да се мултиплицират във времето, да се натрупат и да се постигне по-голям успех.

Проф. Станчева, книгата „Болести по трайните култури“ съдържа найактуалната към момента информация за профилактика и борба с патогените. За каква аудитория ще бъде полезна третираната тематика?
– Книгата ще бъде полезна за всички, които се занимават професионално на големи площи. Тя ще е полезна и за всички ентусиасти (а те никак не са малко и стават все повече), които се занимават любителски с отглеждане на овощни дръвчета, лозя и ягодоплодни култури за семействата, близките и приятелите си.