Болести по зеленчуковите култури

90.00 лв.

Болести по зеленчуковите култури

Проф. д.с.н. Йорданка Станчева

Авторът се надява, че книгата „Болести по зеленчуковите култури” ще бъде полезна и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, работещи в областта на интензивното отглеждане на зеленчукови култури, на студентите от агрономическите факултети, производителите и дистрибуторите на семена, посадъчен материал, торове и пестициди, както и на всички ентусиасти, които се занимават любителски с отглеждането на тези видове на основата на конвенционални, щадящи или биологични технологии.

Category: Земеделие

Описание

Относно книгата

Издателска къщаИНФИНИТИ БУКС ЕООД
Първо изданиеСофия 2022
Страници288
Илюстрации360 цветни снимки
Формат170 / 245 / 25 мм
ПодвързияТвърди корици

Какво казват нашите читатели

Относно автора

Професор, доктор на селскостопанските науки Йорданка Станчева е родена в гр. Кюстендил.
Завършва Селскостопанска Академия, град София през 1972 г.

Работи последователно:
Като агроном по растителна защита в АПК, гр. Кюстендил;
Като докторант в областта растителната Ентомология в Институт по овощарство, гр. Пловдив, където получава научното звание „д-р”;
Като научен сътрудник в областта на Растителната Ентомология в Институт по овощарство, гр. Кюстендил;
Като научен сътрудник в областта на Фитопатологията в Институт по растителни генетични ресурси, гр. Садово, където получава научните степени – Старши научен сътрудник II степен, Старши научен сътрудник I степен и научното звание „Доктор на селскостопанските науки”;
Като доцент и професор в Лесотехнически университет, гр. София, където е преподавател по дисциплините – Фитопатология, Агроекология и Биологично земеделие.

Научните й интереси са съсредоточени в областта на Фитопатологията, Растителната селекция, Агроекологията, Биологичното земеделие и Агролесовъдството.
Автор е на 42 монографии, книги и учебници, както и на над 360 научни статии, значителна част, от които са отпечатани в чужбина.

Съдържание

БОЛЕСТИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ съдържа следните раздели:

1. БОЛЕСТИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ОТ СЕМ. КАРТОФОВИ (SOLANACEAE)
– БОЛЕСТИ ПО ДОМАТА
– БОЛЕСТИ ПО ПИПЕРА
– БОЛЕСТИ ПО ПАТЛАДЖАНА
– БОЛЕСТИ ПО БАМЯТА
2. БОЛЕСТИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ОТ СЕМ. ТИКВОВИ (CUCURBITACEAE)
– БОЛЕСТИ ПО КРАСТАВИЦАТА И ОСТАНАЛИТЕ ТИКВЕНИ КУЛТУРИ
3. БОЛЕСТИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ОТ СЕМ. ЗЕЛЕВИ (BRASSICACEAE)
4. БОЛЕСТИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ОТ СЕМ. ЛУКОВИ (ALIACEAE)
5. БОЛЕСТИ ПО КОРЕНОПЛОДНИТЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
6. БОЛЕСТИ ПО ЛИСТНИТЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

„Развитието и продуктивността на зеленчуковите земеделски култури се определят от значителен брой технологични, абиотични и биотични фактори, включително и от голям брой фитопатогенни микроорганизми, които са в състояние да предизвикат появата и развитието на някои силно вредоносни болести. Те не само влияят върху растежа, развитието и крайния добив, но в някои случаи могат да предизвикат и пълно унищожаване на растенията, с което същeствено намаляват икономическата ефективност от тяхното отглеждане. Поради това защитата на зеленчуковите култури от болести представлява един много значим елемент от цялостната технология на отглеждането им, без който е невъзможно повишаване на добива и увеличаване качеството на произведената продукция.
За зеленчуковите култури са характерни някои специфични технологични особености, които увеличават възможностите за натрупване на инфекция, за интензивно развитие на болестите по растенията и за нарастване на тяхната икономическа вреда. Към тях се включват: култивиране в специализирани сеитбообращения; при поливни условия и при използване на високи норми органични и минерални торове; отглеждане в различни типове култивационни съоръжения; включване на много специфични ръчни манипулации, предизвикващи механични рани и т.н. С всичко това се благоприятства натрупването, развитието и разпространението на голям брой инфекциозни агенти, както и възможността за интензивното им развитие.
В същото време поради високата биологична стойност на зеленчуците за човешкия организъм, често те се консумират в свежо състояние и обикновено се разглеждат не само като храна, но и като лекарство. Поради това използваните мерки за контрол на болестите по зеленчуковите култури трябва да бъдат много внимателно подбрани и в никакъв случай да не се допуска прилагането на химични препарати, които могат да се явят източник на остатъчни токсични вещества в произведената продукция. Посочените особености определят водещото значение на фитопатологията в общата технология за отглеждане на зеленчуковите култури.
Измененията в технологиите за отглеждане на основните зеленчукови видове, чрез преимуществено включване на индустриални фактори за интензификация; промените във видовата и сортовата структура; районирането на непознати за условията на страната сортове и хибриди, както и предлагането на нови химични протектанти и терапевтици, наложиха необходимостта от ново виждане върху болестите по зеленчуковите култури, така че да се отговори на съвременните практически изисквания, което е и целта на настоящата книга.
В книгата „Болести по зеленчуковите култури” е направен опит да се представи многостранна информация, получена на базата на най-съвременните научни изследвания и натрупания практически опит, с която да се подпомогне контролът на болестите по тази група земеделски растения. Включени са данни, подпомагащи диагностиката чрез представяне на симптомите на болестта на различни етапи от развитието на патологичния процес и при различни условия на външната среда; описание на причинителите и на основните етапи от техния жизнен цикъл; източниците на първично и вторично инфектиране; както и заключителния етап, включващ навременно и ефективно използване на всички възможни и съвместими средства за контрол, така че да се реализира максимално висока екологична и стопанска ефективност, с най-малко негативни последствия за опазваните растения, за околната среда и за останалите компоненти на агроекосистемата.“

Допълнителна информация

Тегло 1 кг