Болести по трайните култури - корица

проф. д.с.н. Йорданка Станчева

БОЛЕСТИ ПО ТРАЙНИТЕ КУЛТУРИ

Авторът се надява, че книгата „Болести по трайните култури” ще бъде необходима и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, в областта на интензивното отглеждане на трайните култури, на студентите от агрономическите факултети, на производителите и дистрибуторите на семена, посадъчен материал, торове и пестициди и на всички ентусиасти, които се занимават любителски с отглеждането на тези видове на основата на конвенционални, щадящи или биологични технологии.

Цена: 88 лв.

Новини

Нашите партньори