проф. д.с.н. Йорданка Станчева

Авторът се надява, че книгата „Болести по зеленчуковите култури” ще бъде полезна и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, работещи в областта на интензивното отглеждане на зеленчукови култури, на студентите от агрономическите факултети, производителите и дистрибуторите на семена, посадъчен материал, торове и пестициди, както и на всички ентусиасти, които се занимават любителски с отглеждането на тези видове на основата на конвенционални, щадящи или биологични технологии.

Цена: 90 лв.

Новини

Нашите партньори