Болести по полските култури

ОТ ТРИЛОГИЯТА НА ПРОФ. ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА ЗА

БОЛЕСТИТЕ ПО
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

ПЪРВА КНИГА

Болести по трайните култури

ОТ ТРИЛОГИЯТА НА ПРОФ. ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА ЗА

БОЛЕСТИТЕ ПО
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

ВТОРА КНИГА

Болести по зеленчуковите култури

ОТ ТРИЛОГИЯТА НА ПРОФ. ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА ЗА

БОЛЕСТИТЕ ПО
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

ТРЕТА КНИГА

previous arrow
next arrow

проф. д.с.н. Йорданка Станчева

Авторът се надява, че книгата „Болести по зеленчуковите култури” ще бъде полезна и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, работещи в областта на интензивното отглеждане на зеленчукови култури, на студентите от агрономическите факултети, производителите и дистрибуторите на семена, посадъчен материал, торове и пестициди, както и на всички ентусиасти, които се занимават любителски с отглеждането на тези видове на основата на конвенционални, щадящи или биологични технологии.

Цена: 90 лв.

Новини

Нашите партньори