Болести по полските култури

70.00 лв.

Болести по полските култури

Проф. д.с.н. Йорданка Станчева

Авторът се надява, че книгата „Болести по полските култури” ще бъде полезна и ще подпомогне работата на земеделските специалисти, работещи в областта на оперативната растителна защита, на студентите от агрономическите факултети, на дистрибуторите на семена, торове и пестициди и на всички онези ентусиасти, които се интересуват от разглежданите проблеми.
Category: Земеделие

Описание

Относно книгата

Издателска къщаИНФИНИТИ БУКС ЕООД
Първо изданиеСофия 2020
Страници344
Илюстрации468 цветни снимки
Формат170 / 245 / 25 мм
ПодвързияТвърди корици

Какво казват нашите читатели

Относно автора

Професор, доктор на селскостопанските науки Йорданка Станчева е родена в гр. Кюстендил.
Завършва Селскостопанска Академия, град София през 1972 г.

Работи последователно:
Като агроном по растителна защита в АПК, гр. Кюстендил;
Като докторант в областта растителната Ентомология в Институт по овощарство, гр. Пловдив, където получава научното звание „д-р”;
Като научен сътрудник в областта на Растителната Ентомология в Институт по овощарство, гр. Кюстендил;
Като научен сътрудник в областта на Фитопатологията в Институт по растителни генетични ресурси, гр. Садово, където получава научните степени – Старши научен сътрудник II степен, Старши научен сътрудник I степен и научното звание „Доктор на селскостопанските науки”;
Като доцент и професор в Лесотехнически университет, гр. София, където е преподавател по дисциплините – Фитопатология, Агроекология и Биологично земеделие.

Научните й интереси са съсредоточени в областта на Фитопатологията, Растителната селекция, Агроекологията, Биологичното земеделие и Агролесовъдството.
Автор е на 42 монографии, книги и учебници, както и на над 360 научни статии, значителна част, от които са отпечатани в чужбина.

Съдържание

БОЛЕСТИ ПО ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ съдържа следните раздели:

1. БОЛЕСТИ ПО ЖИТНИТЕ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
2. БОЛЕСТИ ПО ЖИТНИТЕ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ
3. БОЛЕСТИ ПО МАСЛОДАЙНИТЕ КУЛТУРИ
4. БОЛЕСТИ ПО БОБОВИТЕ КУЛТУРИ
5. БОЛЕСТИ ПО КАРТОФИТЕ
6. БОЛЕСТИ ПО ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

“Развитието и продуктивността на земеделските култури се определят от много абиотични и биотични екологични фактори, включително и от голям брой фитопатогенни микроорганизми, които са в състояние да предизвикат силно вредоносни болести. Те не само повлияват растежа, развитието и добива на растенията, но могат да предизвикат дори и пълно загиване, с което съществено намаляват икономическата ефективност от тяхното отглеждане. Поради това защитата на земеделските растения от болести представлява много специфичен и важен раздел на селскостопанската наука, без който е невъзможно увеличаване на количеството и подобряване качеството на земеделската продукция.
Измененията в технологиите за отглеждане на основните земеделски култури, чрез преимуществено включване на индустриални фактори за интензификация; промените в сортовата структура и районирането на неизвестни за нашата страна сортове и хибриди; както и предлагането на нови химични протектанти и терапевтици наложиха необходимостта от нов поглед върху болестите по полските култури, така че да се отговори на съвременните изисквания, което е целта на настоящата книга.
В книгата „Болести по полските култури” са разгледани голям брой патологични изменения по основните полски култури, с различна етиология, включително такива които се появяват регулярно, имат постоянна и значителна вредоносност и са добре познати на фитопатологичната наука. Друга група болести, които са известни, появяват се спорадично и досега са имали незначително стопанско значение, но проявяват нарастваща вредоносност. И трета група, съвсем нови и непроучени болести, но с нарастващ вредоносен потенциал и стопанско значение през последните години.
Поради значителните климатични изменения и нарушаване цикличността в характера на времето голямо значение придобиват и неинфекциозните болести, породени от неблагоприятното въздействие на основните абиотични фактори – ниска или висока температура; ниска или висока влажност; дефицит или излишък на минерални елементи; фитотоксичност от различен произход и т.н., на които също е отделено съществено внимание в книгата.
Успешният контрол върху болестите по земеделските растения включва няколко последователни етапа. Правилната диагностика на болестта безусловно се явява първата стъпка за успешна борба с нея. Идентификацията на заболяването може значително да се подобри при наличието на добре илюстрирана специализирана литература, в която нагледно са показани симптомите на болестите по земеделските култури на различни етапи от развитието на патологичния процес и при различни условия на външната среда. Обърнато е внимание, че някои от болестите могат да бъдат определени неправилно поради сходство на симптомите и са показани специфичните признаци за идентификация. Тъй като в книгата се акцентира върху симптоматиката на болестите тя е богато илюстрирана, с 468 броя цветни макроскопски и микроскопски снимки.
Следващите стъпки за успешен контрол с болестите по растенията включват описание на причинителя и основните етапи от неговото биологично развитие; източниците на първично и вторично инфектиране; влиянието на основните метеорологични фактори върху развитието на патологичния процес и т.н.
Заключителният етап от контрола върху болестите включва навременното и ефикасно използване на всички възможни и съвместими средства за борба, включително агротехнически, биологични и химични, така че да се реализира максимално висока екологична и стопанска ефективност, с най-малко негативни последствия за околната среда и останалите участници на агроекосистемите.”

Допълнителна информация

Тегло 1 кг